فروشنده بهترین کلنی کانتر میکروب شناسی

کلنی کانتر میکروب شناسی یک دستگاه آزمایشگاهی می باشد که در آزمایشگاه ها برای شمارش باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها استفاده می شود و این دستگاه از یک پایه یا میله و پراب و دستگاه و شمارش گر و ذره بین تشکیل شده است این دستگاه برخلاف میکروسکوپ که تمام سلول های زنده و مرده را شمارش می کند این دستگاه فقط سلول های زنده را شمارش می کند فروشنده بهترین کلنی کانتر میکروب شناسی این دستگاه را به دو شکل تمام و نیمه اتوماتیک در بازار عرضه می کند.

فروشنده بهترین کلنی کانتر میکروب شناسی

بررسی میزان مزغوبیت کلنی کانتر میکروب شناسی

بررسی میزان مزغوبیت کلنی کانتر میکروب شناسی کلنی کانتر دستگاهی است که در آزمایشگاه ها خیلی کاربرد دارد و باعث تسریع کار شمارش می شود و در شناسایی کلنی ها ی باکتریایی در صنایع غذایی، دارو سازی، مواد آرایشی و بهداشتی و محیط زیست کار برد دارد این دستگاه الکتریکی در آزمایشگاه های میکروب شناسی، تحقیقاتی و و اکسن سازی استفاده زیادی دارد زیرا کار شمارش کلنی بیماری بسیار کار سخت و زمان بری می باشد و کار هر شخصی نیست و باید توسط یک تکنسین متخصص انجام شود و اگر کار شمارش بخواهد چند دفعه تکرا شود کار مشکل و سختی می باشد.

  • دستگاه کلنی کانتر و استفاده از آن باعث می شود تا کار شمارش سریع تر انجام شود و از اتلاف وقت جلوگیری شود
  • دستگاه کلنی کانتر به دفعات زیاد می تواند کار شمارش را بدون اشتباه انجام دهد.
  • دستگاه کلنی کانتر فقط سلول های زنده روی صفحه کشت را شمارش می کند.
  • استفاده از دستگاه کلنی کانتر باعث می شود تا میزان خطا در حین آزمایش کاهش یابد و این نکته در شناسایی بیماری ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
  • استفاده از دستگاه کلنی کانتر مخصوصا در تعیین میزان باکتری های موجود در مواد غذایی مانند شیر و آب باعث استاندارد بودن آزمایش و اطمینان بیشتر می شود.

تولید کلنی کانتر باعث سرعت بخشیدن به شناسایی بیماری ها و میکروب های بیماری زا شده است و نقش بزرگی در علم پزشکی دارد.

تولید کننده بهترین کلنی کانتر میکروب شناسی

تولید کننده بهترین کلنی کانتر میکروب شناسی تولید کننده بهترین کلنی کانتر میکروب شناسی در کشور چند شرکت معتبر می باشند که این دستگاه الکتریکی را با بالاترین کیفیت تولید می کنند این دستگاه در اندازه های مختلف تولید می شود و با قیمت های متفاوت در بازار وجود دارد فروش کلنی کانتر تمام اتوماتیک با قیمت بالاتری در بازار صورت می گیرد و بیشتر شرکت ها و آزمایشگاه ها به دلیل قیمت پایین کلنی کانتر نیمه اتوماتیک این دستگاه را خریداری می کنند و استفاده می کنند فروش دستگاه الکتریکی کلنی کانتر به صورت اینترنتی هم انجام می شود و شرکت ها سفارش خود را به تولید کنندگان معتبر اعلام می کنند و شرکت های تولید کننده این دستگاه آن را به تمام نقاط کشور ارسال می کنند.